Van alle relatieproblemen waar een stel mee te maken kan krijgen, is ontrouw wel het meest schadelijk voor een relatie. Na de eerste schok van verraad en schending van vertrouwen, komt de bedrogen partner voor de keuze te staan: beëindig ik de relatie of probeer ik deze te redden? De centrale vraag bij dit besluit is: kunnen ‘vreemdgangers’ veranderen? Het antwoord daarop is zowel ‘ja’ als ‘nee’.

Oorzaken van vreemdgaan

Vreemdgaan kan duiden op een jarenlang patroon van niet kunnen omgaan met relatieproblemen. In plaats van daarover met de partner te communiceren en de problemen naar beider tevredenheid op te lossen, zoeken vreemdgangers hun heil in tijdelijke afleiding.

De kans dat iemand die is vreemdgegaan verandert, neemt toe als:

  • het de eerste keer was dat hij of zij vreemd ging;
  • hij/zij oprecht spijt heeft van wat er is gebeurd;
  • hij/zij daar volledige verantwoordelijkheid voor neemt;
  • hij/zij nog van de partner houdt;
  • hij/zij gemotiveerd is om de relatie te herstellen;
  • hij/zij beseft en vooral voelt hoeveel pijn en verdriet de partner is aangedaan;
  • hij/zij kritisch naar zichzelf en naar zijn/haar gedrag gaat kijken, bij voorkeur onder begeleiding van een professional op het gebied van relatiecoaching.

Verantwoordelijkheid nemen

Als de vreemdganger niet volledig verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar acties, zal hij of zij de schuld buiten zichzelf leggen. Het ligt aan de huidige partner, de omstandigheden, de alcohol, of het is de schuld van de persoon waarmee hij of zij is vreemdgegaan. ‘Het overkwam me!’ is een veelgehoorde uitspraak. Deze excuses komen over als het goed praten van het voorval en zullen de kans op verandering doen afnemen. Vreemdgangers zullen hun gedrag niet snel veranderen als het vreemdgaan een patroon is in hun huidige of vorige relaties en er weinig of geen motivatie is om het anders te doen.

Kritisch naar jezelf kijken

Maken de partners de keuze om de relatie te redden, dan is het goed om te weten dat het tijd en energie kost. Zeker om het vertrouwen terug te winnen. Je moet er eerst samen achter zien te komen wat de aanleiding was voor het vreemdgaan en welke persoonlijke veranderingen er nodig zijn om het niet meer te laten gebeuren. Dat geldt zowel voor degene die is vreemdgegaan als voor de partner. Ook die moet kritisch naar zichzelf kijken: wat was mijn aandeel in wat er is gebeurd? Wat moet ik veranderen?

Onderliggende problemen oplossen

Het antwoord op de vraag ‘Kunnen vreemdgangers veranderen?’ is dus: ja, ze kunnen veranderen als zij de onderliggende problemen die zij hebben met hun partner, effectief oplossen. Dit vereist inzicht in onderlinge communicatie- en gedragspatronen en typische man/vrouw verschillen. Vervolgens moet er samen actief worden gewerkt aan verandering van deze patronen. Verander je ‘de blauwdruk’ van je relatie (de manier waarop je nu met elkaar omgaat) niet, dan zal iemand hoogstwaarschijnlijk opnieuw vreemd gaan en kan een relatiebreuk het gevolg zijn. Veel mensen hebben na een scheiding achteraf spijt dat zij niet harder hebben gewerkt aan het oplossen van hun problemen. Maak een afspraak via Contact voor een intake gesprek!