Ken je dat? Dat iemand ‘in je allergie zit’? Een familielid, schoonfamilie, iemand van je werk. Dat de manier waarop diegene praat en zich gedraagt je mateloos kan irriteren? Hoe komt iemand eigenlijk in je allergie terecht en wat kun je doen om de situatie te verbeteren?

Kwaliteiten

Het heeft alles te maken met jouw eigen persoonlijkheid versus die van een ander, en in het bijzonder met jullie kwaliteiten. Kwaliteiten van mensen verschillen. Je krijgt ze mee in je opvoeding, ontwikkelt ze of neemt ze gedurende je leven over van anderen. Stel je voor, je bent heel daadkrachtig en vindt dat ook een belangrijke kwaliteit van jezelf. Kom je een persoon tegen die zich heel passief en afwachtend opstelt, dan is dat absoluut niet jouw wereld. Je snapt niet dat iemand zo kan zijn, jij zou het NOOIT zo doen! Nog een voorbeeld: jij houdt ervan om je bescheiden op te stellen tijdens gesprekken, je luistert veel en praat weinig. En dan zit je aan de kerstdis naast je tante die haar mond nooit kan houden. Type ‘gooi er een dubbeltje in en er komt een euro uit’. Dan ontstaat de eerste ergernis of zelfs irritatie.

Doordraven

Irritatie ontstaat meestal als het gaat om tegenovergestelde kwaliteiten. En als mensen doordraven in hun kwaliteit. Je kwaliteit kan namelijk je valkuil worden als je er teveel van doet. Iemand die precies of secuur is kan doorslaan in pietepeuterigheid of muggenzifterij. Iemand die daadkrachtig is, kan drammerig worden, iemand die behulpzaam is kan bemoeizuchtig worden, iemand die moedig is fanatiek en iemand die optimistisch is kan argeloos worden.

Focus

Het bijzondere is dat tegenovergestelde kwaliteiten ook je focus hebben. Je hebt een antenne voor mensen die precies het tegenovergestelde zijn van jou. Ben je perfectionist en nauwgezet, dan merk je meteen op dat iemand anders onachtzaam is of chaotisch. Ben je iemand die altijd een rechte rug houdt en vasthoudt aan normen en waarden, dan heb je een neus voor mensen die zich gedragen als een kameleon en met alle winden meewaaien. Laat er trouwens geen misverstand over bestaan, jij zit net zo goed in de allergie van de persoon aan wie jij je irriteert 🙂

Begrip

Wat kun je hier nu mee? In eerste instantie is het goed om te beseffen wat je kwaliteiten zijn en wanneer je dreigt daarin door te slaan. Het is ook leuk en leerzaam om jezelf bij het eerste gevoel van irritatie af te vragen wat het nu is dat je irriteert en hoe dat te maken heeft met jouw kwaliteit. Daarnaast kun je begrip opbrengen voor het feit dat er verschillen zijn tussen mensen. Dat er niet iets is als GOED of FOUT gedrag. Begrip voor de verschillen geeft rust. Beseffen dat degene met wie je praat heel anders in het leven staat dan jij kan je ergeren, maar het kan je ook verwonderen. Misschien tovert het wel een glimlach op je gezicht!

Uitdaging

Daar kun je het natuurlijk bij laten. Je hoeft niet met iedereen goed door een deur te kunnen. Maar is het echt nodig dat je een goede relatie opbouwt – bijvoorbeeld met (schoon)familie die je vaak tegenkomt – of wil je beter gaan samenwerken in een werkomgeving? Dan is het goed om je gedrag aan te passen om nader tot elkaar te komen. Ben je precies en is de ander chaotisch? Dan is jouw uitdaging om verdraagzamer te worden. Denk maar aan het huishouden en twee partners die daar verschillend mee omgaan. Ben jij optimistisch en de ander cynisch? Dan kun je oefenen om realistischer te zijn. Ben je daadkrachtig en is de ander passief? Oefen dan met geduldig zijn. Mooie bijkomstigheid is dat de ander waarschijnlijk ook zijn of haar gedrag afzwakt. En zit je weer naast die babbelgrage tante aan de kerstdis? Oefen dan met meer praten en vertel haar een leuk verhaal!

 

 

 

Bron: Bezieling en kwaliteit in organisaties / Daniel Ofman