Loes heeft een aantal jaren met de Ondernemingsraden bij Heineken Nederlands Beheer ondersteund met onze jaarverslagen. Daarnaast heeft Loes ondersteuning gegeven bij periodieke communicatie naar de achterban. Haar kracht ligt in het inzetten van haar creativiteit om de combinatie te maken tussen wat de opdrachtgever wil en de ontvanger aantrekkelijk zal vinden. Loes is een partner waar het goed mee samenwerken is. Ze leeft zich in in een situatie, komt dicht bij de mensen en schroomt niet te corrigeren waar zij het vakmatig niet juist ziet gaan. Als mens is Loes warm en hartelijk, belangstellend, uitnodigend, vrolijk en gezellig. Dit alles zonder haar professionaliteit te verliezen. Haar inzet is er samen uit te komen. Waar nodig met inzet van haar uitgebreide netwerk aan professionals.

Anton Verstraeten
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad (COR) at Heineken Nederlands Beheer B.V.