Loes van Oosterhout heeft mij tijdens mijn werkzame jaren bij Heineken Nederland veel steun geboden. We hebben een aantal mooie communicatieprojecten tot stand gebracht met betrekking tot (sociale) verslaggeving en interne communicatie. Met elan en creativiteit gaf zij inhoud aan de bij ons levende gedachten. Zij weet er de vaart in te houden, kortom een communicatiemens op wie je kunt bouwen.

Cees Brink
Voormalig Manager Communicatie Heineken Nederland