Het project Fris op het Werk had tot doel dat werknemers bewuster met alcohol omgingen. Dat was een grote verandering in de toenmalige cultuur, die niet zonder slag of stoot door de medewerkers werd omarmd. Er was erg veel communicatie en overredingskracht nodig om iedereen ‘mee te krijgen’. Ik heb aan Loes gevraagd of zij naar HNB wilde komen om het project uit te voeren. Loes was goed ingevoerd in de productieorganisatie. Dat hielp geweldig, want zij wist ‘hoe de hazen liepen’. Loes heeft haar functie, die niet eenvoudig was, met verve uitgevoerd. Als zelfstarter heeft zij heel veel gedaan om het project tot een succes te maken. Het vereiste veel organisatie- en doorzettingsvermogen. Loes moest overleggen met veel personen die hoger in de hiërarchie stonden en met wie zij geen functionele lijn had. Door haar plezierige en doortastende manier van werken lukte dat altijd. Loes was ook verantwoordelijk voor de interne communicatie van dit project en zij vertegenwoordigde Heineken Nederland (verreweg de grootste werkmaatschappij binnen Heineken NV en voorloper bij dit project) bij congressen en workshops van Heineken International. Als budgetverantwoordelijke heeft zij steeds gezorgd dat er binnen budget gewerkt werd. Enkele kwaliteiten van Loes: zelfstarter, zelfstandig, hard werkend, relaxed, vol humor, committed en flexibel. Het was voor mij een groot plezier met Loes te werken!

Paul Hamers
Voormalig Directeur Heineken Nederlands Beheer BV