Heeft u medewerkers of leidinggevenden in uw bedrijf werken die niet goed ‘liggen’ bij hun collega’s? Door hun gedrag, hun manier van communiceren of juist het gebrek daaraan? Welke gevolgen heeft dat voor de samenwerking op hun afdeling, voor de teamdoelstellingen en voor de doelstellingen van uw bedrijf?

‘Karakter’

‘Ik ben nu eenmaal zo’ is een veelgehoorde uitspraak als medewerkers tijdens een bila op hun functioneren worden aangesproken. Men noemt het ook wel hun ‘karakter’, een vaststaand iets. Het goede nieuws is dat dat niet helemaal klopt. Ons brein is wel degelijk in staat om te veranderen, dat gebeurt bijvoorbeeld als we nieuwe vaardigheden aanleren of kennis opdoen tijdens een training of opleiding. Mensen kunnen wel degelijk veranderen, maar moeten daar vaak wel in worden gefaciliteerd. Wat zij nodig hebben is een kritische blik op hun communicatieprocessen door de juiste vraagstelling. Inzicht in hun communicatieprocessen, oorzaak/gevolg en eventuele ‘rookgordijnen’ stelt iemand in staat actief iets te veranderen.

Zakelijke coaching

Zakelijke coaching biedt uitkomst. De afspraak met de medewerker of leidinggevende vindt bij uw bedrijf plaats, waardoor er geen tijd verloren gaat. Na een aantal gesprekken met een coach (een uur per week is voldoende) weet iemand vaak wel waar het wringt en wat ze anders zouden kunnen doen voor een beter resultaat. Vervolgens gaat men aan de slag met opdrachten en oefeningen om nieuw gedrag uit te proberen. Samen met de coach wordt geëvalueerd wat daarvan het resultaat was. Wat ging er goed? Waar liep men tegenaan? Afhankelijk van de mate van zelfreflectie en veranderbereidheid van de medewerker, kan gedrag na een aantal sessies effectief zijn veranderd!

Coaching in het bedrijfsleven

Een reactie van een leidinggevende na zakelijke coaching: “Ik was altijd sceptisch over coaching en de toepassingen daarvan in het bedrijfsleven. Ben mij na de gesprekken met de coach gaan realiseren dat de verwachtingen die ik had vooral mijn verwachtingen waren en niet die van een ander. Wat voor mij logisch is, is niet logisch voor een ander en moet je communiceren. Persoonlijk denk ik dat iedereen coaching kan gebruiken, op hoog en laag niveau. Om mensen beter te laten samenwerken, waardoor je meer uit de persoon, het team en dus uit het bedrijf kan halen. Soms zijn we vastgeroest in onze gewoontes en manieren van handelen en communiceren. Een kleine verandering in een zin of in gedrag kan een wereld van verschil maken voor jezelf en voor een ander.”

Onderzoeksresultaten coaching

Universiteit Utrecht / P&O Actueel: “Uit grootschalig onderzoek naar Resource Development Instrumenten blijkt dat coaching een effectief instrument is. Er is in 79% van de gevallen sprake van een positief effect. Belangrijke doelen zijn: het verbeteren van initiatief, creativiteit en commercialiteit, het verbeteren van de samenwerking en het flexibeler maken van medewerkers. Het oplossen van functioneringsproblemen scoort het hoogst. Groot voordeel van coaching ten opzichte van andere tools is dat in een korter tijdsbestek vaak meer wordt bereikt. Daar waar cursussen soms drie of vier dagen duren, kan een coachingsessie van een uur al concrete effecten sorteren.”

Meer weten over coaching van medewerkers op de werkplek en het gebruik van Employability Budget? Maak dan een vrijblijvende afspraak via Contact.